آشنایی با بورس

25
مهر
1399
چرا صندوق های سرمایه گذاری؟
23
مهر
1399
سهام خزانه؟

سهام خزانه یکی از ابزارهای مهم برای حمایت از سهام در بازار سرمایه به شمار می رود در سهام خزانه خود شرکت اقدام به خرید سهام خود می نماید قبلاً در قانون تجارت ایران خرید سهام خزانه ممنوع بوده است. ادامه ...